Biuro Rachunkowe Accounting services Agnieszka Zarańska ul. Poborzańska 43a/19 p.IV, 03-368 Warszawa, +48 666 830 631
Zobacz stronę na Facebook
glowna_slogan

Oferta biura rachunkowego

Biuro Rachunkowe „Accounting services” dostosowuje swoją ofertę do oczekiwań klienta, dlatego zachęcam do korespondencji e-mailowej, rozmowy telefonicznej bądź bezpośredniego. Po analizie potrzeb Klienta, przygotuję dla Państwa ofertę obejmującą zakres usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania firmy. Dodatkowym atutem jest możliwość odbierania dokumentów księgowych u Państwa firmie – „czas to pieniądz” i doskonale zdaję sobie z tego sprawę.

Oferta jest kierowana do: Najczęściej cena jest stałą, miesięczną opłatą obejmującą pełny zakres usług. Prezentowany poniżej cennik jest przykładowy, a szczegóły współpracy ustalamy indywidualnie.

Zakres wykonywanych usług:

Obsługa księgowa

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  1. Opracowywanie planów kont
  2. Opracowanie polityki rachunkowości
  3. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
  4. Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
  5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  6. Prowadzenie rejestrów podatku VAT
  7. Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
  8. Sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT
  9. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych
  10. Sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości
  11. Sporządzanie deklaracji i rozliczanie właścicieli z ZUS
  12. Rozliczanie exportu, importu, transakcji wewnątrzwspólnotowych
  13. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
  14. Sporządzanie deklaracji VAT-UE
 2. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (uproszczona księgowość)
  1. Prowadzenie Księgi Przychodów I Rozchodów
  2. Prowadzenie rejestrów VAT
  3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  4. Wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych.
  5. Składanie deklaracji i zeznań podatkowych
  6. Sporządzanie deklaracji i rozliczanie właścicieli z ZUS
  7. Rozliczanie exportu, importu, transakcji wewnątrzwspólnotowych
  8. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
  9. Sporządzanie deklaracji VAT-UE
 3. Ryczałt ewidencjonowany
  1. Prowadzenie ewidencji przychodów
  2. Prowadzenie ewidencji podatku VAT
  3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  4. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
  5. Sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

Obsługa kadrowo-płacowa

 1. Obsługa kadrowa
  1. Prowadzanie akt personalnych
  2. Sporządzanie umów o pracę, zmian umów, wypowiedzeń
  3. Wystawianie świadectw pracy
  4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
  5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
  6. Prowadzenie ewidencji urlopowej
  7. Kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie
  8. Kierowanie pracowników na obowiązkowe szkolenia BHP
  9. Opracowanie regulaminu zakładowego
  10. Opracowanie regulaminów wynagradzania
  11. Opracowanie regulaminu ZFŚS
 2. Obsługa płacowa
  1. Przygotowywanie list płac
  2. Rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac
  3. Rozliczanie umów zleceń i o dzieło
  4. Sporządzanie dokumentacji dla zakładu ubezpieczeń społecznych dotyczącej pracowników/zleceniobiorców klienta
  5. Przekazywanie dokumentacji do zus za pośrednictwem programu płatnik
  6. Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec zus
  7. Sporządzanie pasków wynagrodzeń
  8. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  9. Sporządzanie rocznych rozliczeń pit pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz klienta (PIT-4R)
  10. Sporządzanie rozliczeń podróży służbowych
  11. Reprezentacja klienta w urzędzie skarbowym, zus

Usługi dodatkowe

 1. Występowanie w imieniu Klienta do Urzędu Skarbowego o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków
 2. Występowanie w imieniu Klienta do ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności składek ZUS
 3. Załatwianie spraw wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych.
 4. Bieżące informowanie klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach
 5. Bieżące informowanie klienta o sytuacji finansowej firmy
 6. Monitoring należności i zobowiązań
 7. Wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty
 8. Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Klienta
 9. Wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych
 10. Pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 11. Sporządzanie zestawień do ochrony środowiska
 12. Przygotowywanie dokumentacji dla banków, firm leasingowych itp
 13. Przygotowywanie do realizacji przelewów w systemie bankowym Klienta
 14. Udział w badaniu sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta
Prezentowany poniżej cennik jest przykładowy, a szczegóły współpracy ustalamy indywidualnie.

Cennik usług księgowych

Powyższe ceny zostały podane jako kwoty orientacyjne.